Jingles joodse dating site


28-Dec-2019 18:19

Vrijwilligers in het hele land speurden de activiteiten op en voerden deze in op de agendapagina, die middels een interactieve kaart van Nederland te raadplegen was.In de Joodse ‘Gouden’ Gids konden mensen Joodse organisaties vinden, en ook werd Jonet actief op Facebook en Twitter.Tevens heeft Jonet Nederlandstalige bezoekers uit Israël.Sinds de zomer van 2018 is de Stichting een zelfstandige organisatie geworden zonder formele banden met de oorspronkelijke partnerorganisaties.

jingles joodse dating site-2

d3 beta stuck at updating tools

Het doel is om bezoekers te informeren op een verantwoorde, onbevooroordeelde en informatieve wijze.

Kernwaarden Belangrijkste kernwaarde van is respect. Mensen kunnen en mogen van mening verschillen, maar moeten dat doen op een manier met respect voor elkaar en de inhoud. Het staat columnisten die voor schrijven vrij om hun eigen mening te etaleren, maar daarbij is ons uitdrukkelijke verzoek aan de columnisten om dat met respect voor andersdenkenden te doen.

neemt geen verantwoordelijkheid voor door columnisten aangeleverde content en wijst elke vorm van aansprakelijkheidsstelling ook volledig af.

wil zo neutraal mogelijke en goed begrijpbare produceren om te verbinden.

Dit doel verwezenlijken we door dagelijks het laatste nieuws te plaatsen over de Joodse gemeenschap in binnen- en buitenland, maar ook door één agenda te publiceren met activiteiten in het hele land.

Van de Joodse bezoekers komt een groot deel uit het kerngebied Amsterdam-Amstelveen, maar is ook een groot deel afkomstig uit de Mediene (buiten het kerngebied).